Les plataformes d’intercanvi de vídeos han d’assumir noves responsabilitats

Les plataformes d’intercanvi de vídeos no són mers contenidors de continguts pujats per terceres persones, sinó que s’han de considerar actores de ple dret de l’ecosistema audiovisual. No només per [...]