L’Institut Ramon Muntaner ha obert la convocatòria de la 14a edició dels ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural. La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.200 i un màxim de 6.000 euros, però en cap cas finançarà la totalitat del projecte. El termini per presentar sol·licituds finalitza l’11 d’abril, i la resolució es farà pública durant la segona quinzena d’abril.

Malgrat la temàtica és oberta, es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic, i com a novetat en aquesta convocatòria, de patrimoni industrial. També es valorarà positivament la col·laboració amb altres organismes. Els projectes s’han de realitzar en llengua catalana o aranesa, i han de tenir una durada d’un any, podent-se desenvolupar en fases de fins a tres anys.

Poden optar a la convocatòria els centres i instituts d’estudis, les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, i els investigadors individuals que comptin amb el suport de dues o més entitats.

Els projectes han de ser relatius al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), la literatura, la llengua, l’art, la geografia, l’educació, la integració social, els factors de desenvolupament econòmic o temes mediambientals, i cal que tinguin relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.