Els festivals com a màsters de la vida

Sempre em van ensenyar que un no es pot quedar amb allò sabut, ja que el coneixement i la cultura és alguna cosa en la qual cal esforçar-se diàriament. Quan [...]