L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, a Sant Feliu, ha acollit aquest dimecres la primera taula de debat territorial del Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya, impulsat pel Departament de Cultura i aprovat pel Govern el passat 11 de desembre.

Aquesta primera taula ha obert un procés participatiu a partir del qual s’ha d’elaborar un document que permeti conèixer l’estat actual dels arxius i les seves necessitats a llarg termini, analitzar els reptes de futur, i fixar els objectius en l’horitzó de 2030. El pla ha de servir per dissenyar les actuacions i inversions, així com les propostes de desplegament i modificació de l’actual marc normatiu.

En aquesta primera reunió han participat una trentena de professionals de diferents administracions de les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, Baix Llobregat i Garraf, així com del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Les properes reunions seran a Terrassa, Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona i Granollers. La darrera convocatòria serà el 13 de març.

Cinc eixos

El Departament de Cultura, amb la participació del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, que en farà el seguiment, establirà les pautes que han de vehicular el debat fins a la seva conclusió.

A partir del mes de maig està prevista l’obertura de diferents taules sectorials i temàtiques formades per experts de totes les matèries. El resultat de tot aquest procés participatiu es recollirà en els documents Horitzó arxius 2030, el Pla estratègic d’arxius i gestió documental 2021-2024, i una proposta de desplegament o modificació del marc normatiu vigent.

El pla d’arxius s’elabora a partir de cinc eixos: revisar el Sistema d’Arxius de Catalunya; revisar la gestió dels centres d’arxiu en el context normatiu actual analitzant equips, recursos i treball en xarxa; vetllar per la millor gestió documental i els arxius en la preservació dels drets dels ciutadans en una societat oberta i democràtica; afrontar el futur dels arxius històrics davant dels canvis tecnològics i legals; i visibilitzar i projectar els arxius catalans.

En la seva elaboració participaran les administracions públiques responsables dels arxius i la gestió documental; les institucions privades titulars de centres d’arxius; els professionals i les empreses dedicades a la gestió documental, administració electrònica, software i hardware, i la preservació digital; l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, i altres entitats del sector.