La Diputació de Barcelona ha nomenat Núria Plana directora general de l’Institut del Teatre “per raons d’urgència, de manera transitòria i provisional”, fins que es resolgui la convocatòria de concurs públic per cobrir el càrrec, vacant des de que Magda Puyo va dimitir arran dels casos d’assetjament sexual i abús de poder destapats per l’Ara.

Amb el nomenament de Plana es vol garantir el funcionament del centre durant els propers. És efectiu des de l’1 d’abril fins al 30 de novembre de 2021 i es pot extingir un cop s’hagi resolt el concurs. Les bases es van publicar el 26 de març i en els propers dies es preveu la publicació de la convocatòria.

El seu nomenament s’ha acordat amb el vistiplau dels claustres de les quatre escoles de l’IT: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), el Conservatori Professional de Dansa/Escola Integrada de Dansa i ESO-Batxillerat (CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE).

Núria Plana, coordinadora acadèmica de l’Institut del Teatre des del curs 2017-2018, és ballarina professional i ha exercit de professora al centre des de 1998, tant al CPD com al CPD.

Mesures activades

Per altra banda, a l’abril es posarà en marxa un pla de formació integral en assetjament sexual i abusos de poder adreçat tant a professorat i alumnat com al personal d’administració i serveis de l’Institut del Teatre. L’objectiu és oferir una formació específica per tal de prevenir i evitar que es repeteixi qualsevol situació d’abús a les aules.

Des de l’1 de març està en funcionament el un servei gratuït d’atenció psicològica de suport a les víctimes d’abusos de poder i assetjament sexual a la institució.

A banda, a finals de març es va activar una comissió de diàleg, integrada per representants de docents de l’IT i de l’alumnat, que es reuneix setmanalment per afavorir l’intercanvi d’opinions i donar resposta amb la màxima rapidesa a qualsevol necessitat o dificultat que es pugui produir a les aules.

Paral·lelament, la comissió d’investigació de l’assetjament vinculada al Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’Institut del Teatre, continua estudiant les instàncies rebudes des que es van fer públics casos destapats per l’Ara. Amb l’objectiu d’agilitzar la investigació, la comissió s’ha ampliat de quatre a set persones. La previsió és que en un termini màxim de tres mesos s’emeti un informe vinculant sobre cada instància.