Nou episodi de l’inestable trajectòria de la Societat General d’Autors i Editors en els darrers anys. La junta directiva ha decidit convocar eleccions el 22 d’octubre, quan no fa ni un mes va escollir nou president, Antonio Onetti. L’SGAE argumenta que la convocatòria “respon al desig de restablir la normalitat en la institució”, després que recentment el Ministeri de Cultura donés el vistiplau als seus nous estatuts.

El 22 d’octubre també s’elegiran els integrants dels consells territorials de Catalunya, País Valencià, Andalusia, Canàries, Galícia, Madrid i País Basc.

En els propers comicis, per primera vegada en la història de la SGAE, s’ampliarà el cens electoral a tots els seus membres. “Aquesta mesura democratitza la Societat, ja que tots els socis i totes les sòcies tindran dret a vot per escollir els 39 integrants de la nova junta directiva”, emfatitza.

Per altra banda, els socis de la SGAE hauran d’escollir els i les integrants de la comissió de supervisió, adreçada al control dels òrgans de govern, creada en compliment dels objectius de transparència i regeneració marcats per l’adequació de l’entitat al nou marc legal estatal i europeu. La comissió estarà integrada per cinc autors socis de la SGAE i cinc membres externs amb experiència reconeguda en l’exercici de les seves funcions en l’àmbit de la propietat intel·lectual.