Museu d’Història dels Jueus de Girona.

El Departament de Cultura impulsa conjuntament amb el món local el programa Aljames amb l’objectiu d’endreçar, reconèixer i promoure el patrimoni jueu de Catalunya. La iniciativa vol crear coneixement i recuperar la memòria i identitat de la cultura jueva a Catalunya per tal que es divulguin al públic en general i se’n faciliti la recerca als acadèmics.

“Catalunya té un important patrimoni lligat a la presència històrica del judaisme que mereix ser posat en valor i donar-lo a conèixer com a recurs patrimonial, social, educatiu i de desenvolupament econòmic”, ha destacat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, en una reunió telemàtica amb representants d’una quinzena de municipis per presentar-los el programa. Hi han assistit alcaldes i representants de cultura dels ajuntaments de Barcelona, Balaguer, Besalú, Castelló d’Empúries, Cervera, Girona, Lleida, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Puigcerdà, Tàrrega, Tarragona, Tortosa, Valls i Vic.

El programa té com a objectius reivindicar la història i la identitat pròpies del judaisme a Catalunya, valoritzar el seu patrimoni material i monumental, i promoure la cultura i el turisme relacionat amb aquest llegat. Així, Aljames inventariarà, catalogarà, estudiarà i difondrà llegat material, immaterial, moble i immoble de la societat jueva al país, que es va desenvolupar des de les darreries de l’època antiga (s. II i III aC) fins al segle XV.

La iniciativa preveu inventariar tot el llegat judaic a Catalunya, compost per patrimoni arqueològic i arquitectònic (calls, sinagogues i oratoris, banys rituals, forns i cementiris); material (objectes personals, inscripcions hebraiques, objectes rituals i pedres tombals); gràfic (imatges pictòriques, caricatures, cal·ligrafies i detalls artístics); documental (en hebreu, en llatí i en català); intel·lectual (autors i obres), i per patrimoni contemporani (comunitats jueves medievals i modernes i expedients de frontera).

Aljames és un programa del Departament de Cultura acordat amb el món local i participat per aquest. S’estructura en un consell de direcció que es desplega en un consell científic i un altre de municipal. La referència cultural i acadèmica s’articula al voltant de l’Institut d’Estudis Nahmànides i del Museu d’Història dels Jueus de Girona, i es recolza en l’assessorament d’un consell científic integrat per persones de l’àmbit acadèmic i universitari nacional i internacional. Aquest consell científic s’ocuparà de la direcció, coordinació i l’assessorament en la realització del projecte.