L’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Institut Català de Finances han posat en marxa una línia de finançament de 10 milions d’euros per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses del món de la cultura afectades per la crisi del coronavirus. Aquesta és una de les 20 mesures impulsades pel Departament de Cultura per protegir el sector cultural i minimitzar l’impacte de la pandèmia.

La línia de finançament, denominada ICF Cultura Liquiditat, està destinada a entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres.

Els préstecs no tenen comissió d’obertura, l’import oscil·la entre els 20.000 i els 300.000 euros, i el termini màxim és de cinc anys, amb fins a un any de carència inclòs.

Un cop l’ICF rebi les sol·licituds de finançament, l’ICEC s’encarregarà d’emetre l’informe d’elegibilitat. Un cop emès, l’ICF analitzarà les sol·licituds i, si s’escau, les formalitzarà. El Departament de Cultura assumeix el 80% del risc viu de les operacions.