El Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha obert la convocatòria d’un concurs públic internacional per escollir la nova direcció. S’ofereix un contracte d’alta direcció de cinc anys renovables amb un sou de 100.000 euros bruts anuals. El termini per presentar candidatures finalitza el 7 de maig.

Les persones candidates han de tenir una titulació superior universitària i acreditar una trajectòria i experiència en la direcció i/o posicions de rellevància de museus i/o centres d’art contemporani.

Les candidatures han de presentar el currículum vitae i els documents acreditatius dels mèrits exposats, així com un informe memòria que reflecteixi les línies generals del seu projecte.

En una segona fase, el comitè d’experts farà les corresponents entrevistes i elevarà tres propostes finalistes a la comissió delegada, perquè aquesta les valori i en proposi una al consell general per tal que faci el nomenament.

La persona escollida substituirà Ferran Barenblit, qui va ser nomenat director del MACBA el 2015, i que el passat estiu va ser renovat un any més fins al 31 d’agost de 2021.