El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret Llei que inclou mesures de suport al sector cultural que complementen les de maig. Per una banda, s’amplia fins al 31 de gener de 2021 la prestació extraordinària de desocupació per als artistes d’espectacles públics aprovada aleshores. El cost estimat és de 95,4 milions d’euros.

I per l’altra, es crea un subsidi excepcional per desocupació per als treballadors culturals que no tributen en el Règim general d’artistes, com ara el personal tècnic i auxiliar, i que al maig van quedar exclosos dels ajuts. El cost es preveu en 14 milions d’euros.

La durada del subsidi per a tècnics i auxiliars, incompatible amb altres ajuts, també serà fins al 31 de gener. Els possibles beneficiaris han d’acreditar un període de cotització d’un mínim de 35 dies i han d’estar inscrits en els serveis públics d’ocupació.