El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat aquest dimecres una modificació del Reial decret llei de suport al sector cultural que rectifica el text inicial per tal de facilitar als artistes l’accés extraordinari a la prestació per desocupació. L’esmena, però, no és completa i continua deixant fora els treballadors culturals que no han tributat en el Règim general d’artistes en espectacles públics, com ara el personal tècnic i auxiliar.

El nou Reial decret llei indica que no cal estar donat d’alta ni d’alta assimilada en períodes d’inactivitat; elimina el requisit de trobar-se en el període d’inactivitat voluntària, i deixa de ser necessari presentar un comprovant de cancel·lació.

El text també permet que se suspengui el cobrament de la prestació de desocupació per treballar per compte propi o aliè i posteriorment reactivar-lo.

Les peticions pendents per cobrar aquesta prestació es resoldran d’acord amb els canvis, i les que fins ara s’havien denegat es podran tornar a sol·licitar.

La rectificació per part del Govern espanyol respon les nombroses reclamacions realitzades per diverses entitats i organitzacions culturals i alguns grups parlamentaris, davant les dificultats dels artistes per accedir a la prestació.