L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert el procés de licitació per adjudicar la programació, administració, gestió i producció integral del Festival Porta Ferrada a partir de l’any que ve, amb la 58a edició.

El pressupost base de licitació és de 380.000 euros anuals (sense IVA), que correspon a l’aportació econòmica de l’Ajuntament en concepte de subvenció per a la promoció de la cultura.

S’ofereix un contracte de quatre anys per a les edicions de 2020 a 2023 (prorrogable a la de 2024), amb un valor estimat d’1,9 milions d’euros. El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de juliol.

El plec de condicions estableix que l’adjudicatària ha de destinar un pressupost mínim d’1.050.000 euros per a la contractació artística en cada edició. A més, s’han de programar un mínim de 20 espectacles, dels quals vuit d’internacionals i exclusius a Catalunya durant la celebració del festival.

També s’estableix que un mínim del 15% de la programació ha d’estar destinada a les arts escèniques, dansa , música clàssica i d’arrel o tradicional, amb un 10% del pressupost de la partida artística del certamen.

De la propera edició del Festival Porta Ferrada, la 57a, encara se n’encarrega la promotora The Project, que el 2014 es va adjudicar el contracte que ara finalitza.