L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals durant el 2019, així com per a la seva promoció i difusió. La dotació és de 350.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 7 de maig.

Els certàmens subvencionables han de tenir lloc entre l’11 de desembre de 2018 i el 10 de desembre de 2019, i prèviament s’han d’haver celebrat un mínim de dues vegades. En cas d’un nou festival o mostra, el director ho ha d’haver estat d’un altre certamen durant dues edicions consecutives.

Aquesta línia d’ajuts compta amb tres modalitats: festivals i mostres amb un pressupost total entre 100.000 i 300.000 euros; amb un pressupost total entre 50.000 i 100.000 euros, i amb pressupost inferior a 50.000 euros.

Queden exclosos d’aquestes subvencions els esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual; els festivals o mostres relacionats amb la formació o promoguts des de l’àmbit acadèmic; les mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l’entreteniment a l’aire lliure; o els certàmens dedicats a obres audiovisuals relatives a publicitat, esdeveniments en directe, vídeos musicals, obres d’aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.