El Departament de Cultura ha desenvolupat una eina perquè els ateneus puguin avaluar de forma autònoma l’impacte social que tenen en el seu entorn. Per a la creació de la metodologia, la Conselleria ha comptat amb la col·laboració de la Federació d’Ateneus de Catalunya i l’ajut de tècnics de l’empresa BCF Consultors. L’eina, ja disponible, pretén evidenciar la importància dels ateneus en la cohesió social del territori.

La nova eina té per finalitat mesurar les conseqüències de la interacció social de l’equipament per tal de conèixer com l’entitat contribueix a canvis positius i sostenibles en benefici del seu entorn (se n’han exclòs explícitament altres tipus d’impacte com l’econòmic o el cultural). Els efectes d’aquestes interaccions són intangibles i l’esforç de la metodologia es tangibilitzar-los per poder mesurar-los.

Així doncs, la metodologia pot avaluar, per exemple, l’impacte que un servei o activitat concreta té entre les persones usuàries, o conèixer com les persones d’una població s’identifiquen amb els seus valors i serveis.

D’aquesta manera, l’eina ha de permetre identificar mancances, oportunitats i amenaces per tal de poder prendre decisions o generar estratègies per maximitzar l’impacte social de l’entitat i les seves activitats.

Per realitzar l’anàlisi de les dades, el dossier de recollida d’informació per proveir l’eina té un total de 14 apartats que permeten obtenir 403 indicadors, els quals es presenten en 10 àmbits: entorn social i poblacional; composició associativa; difusió de l’objecte social; apropament i interacció a col·lectius vulnerables; participants o assistents a les activitats; temporalitat; cost repercutit al públic; posicionament de l’ateneu; conciliació vida social, i web.