La bretxa salarial de gènere en el sector cultural és del 19,6%, segons un informe de la Fundació SGAE, el qual conclou que el salari mitjà de les dones és un 80,4% del masculí. Autores en l’audiovisual, la música i les arts escèniques. Un estudi sobre el desenvolupament professional des d’una perspectiva de gènere mostra dades “desoladores” sobre l’activitat econòmica i professional de les dones en aquests camps i palesa “les desigualtats de gènere dins del sector cultural”.

Per realitzar l’anàlisi s’ha contrastat la situació dels homes socis de la SGAE amb la del 17% de dones sòcies en més de 1.000 entrevistes i tres grups de discussió.

Entre d’altres, l’estudi destaca la poca presència de les dones en llocs de lideratge. En concret, las dones ocupen posicions de jerarquia en un 27,6% dels casos enfront el 36,8% dels homes. El treball determina que “hi ha una segregació vertical, que dirigeix les dones a posicions de menor lideratge i poder”.

Una de les dades és que la baixa presència de les dones al sector cultura no es correspon amb la seva formació acadèmica. El 56,1% de l’alumnat de diversos ensenyaments artístics són dones, davant el 43,9% d’homes. La diferència s’incrementa entre el col·lectiu autoral de la SGAE, en què el 68,9% de les dones tenen algun títol universitari, màster o doctorat, mentre que en els homes el percentatge baixa al 48,6%.

L’estudi indaga en les barreres d’entrada amb què s’enfronta l’autoria femenina: les reticències de l’entorn familiar (elles reben menys suport: el 76,5% dels homes respecte el 58,7% de les dones); la poca confiança en les pròpies possibilitats (un 60,7% dels homes tenia una gran confiança davant un 46,3% de les dones) i la dificultat de la conciliació laboral.