El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert la nova convocatòria de l’ajut extraordinari destinat a professionals, tècnics i docents del sector les arts escèniques, les arts visuals i la música que han vist afectada la seva activitat per la pandèmia de la Covid-19.

L’ajut s’abona en un pagament únic de 750 euros. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 9 de març. La dotació total és de 4,5 milions d’euros

Per optar a aquest ajut s’ha d’haver exercit professionalment per compte propi o d’altri en activitats culturals –ja siguin artístiques, tècniques o de docència– suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, com a mínim un dia del 2020. A més, els ingressos obtinguts l’any passat no poden superar els 20.000 euros.