L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha posat en marxa la segona convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, els nous sectors creatius, les arts escèniques, la música i el pensament per al 2020. La dotació és de 960.000 euros (a 6.000 euros per beca) i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 26 de novembre.

Les modalitats de subvenció són les següents:

  • Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat dona suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.
  • Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat dona suport a projectes de recerca, innovació i creació en l’àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d’investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d’espectacles, només es dona suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.
  • Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de la música. Aquesta modalitat dona suport a la creació compositiva d’obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d’obres del mateix autor o d’obres preexistents d’altres autors. El resultat final ha de ser una partitura, i en el cas d’obres electroacústiques que no tinguin partitura ha de ser una creació en un suport d’àudio.
  • Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.