L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a festivals o cicles musicals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions. La dotació és de 729.000 euros (1.815.000 en la primera convocatòria) i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 8 d’octubre.

Per optar a aquesta línia d’ajuts, els festivals o cicles musicals s’han de realitzar entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2022; han de tenir un pressupost mínim de 500.000 euros; prèviament han d’haver realitzat dues edicions (amb el mateix pressupost mínim per a cadascuna), i tenir un pla d’explotació que prevegi un import efectiu d’ingressos (no patrocinis).