El Departament de Cultura ha donat a conèixer les condicions que han de complir els locals, establiments o espais a l’aire lliure en què es realitzin activitats culturals, després que hagin estat aprovades pel PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya), per tal que els ajuntaments i els professionals disposin d’un marc de referència per a la programació i contractació d’esdeveniments culturals.

El document estableix les condicions d’higiene i desinfecció per als espais en què tenen lloc actes culturals i les mesures de protecció per a col·lectius artístics, treballadors i públics. Amb tot, no substitueix el Pla de desconfinament de les arts en viu, que s’està consensuant amb el sector i que serà presentat aviat, assenyala la Conselleria. A més, la seva vigència es limita a les fases 1 i 2 del desconfinament, i es té la voluntat d’adaptar-lo quan es coneguin les condicions de la fase 3.

Entre altres indicacions, s’estableix que cal garantir que, en actes o espectacles culturals, els espectadors estaran asseguts i mantindran la distància de seguretat de dos metres fixada per les autoritats sanitàries; quan no sigui possible complir-la, es podrà reduir si s’utilitza mascareta. En qualsevol cas, s’estipula que caldrà deixar sempre un espai lliure interpersonal equivalent a un seient o a un metre.

El document també prioritza la venda en línia d’entrades i desaconsella l’ús de diners en efectiu; recomana que els seients del públic estiguin numerats; que l’obertura de portes es realitzi amb antelació suficient per permetre un accés escalonat, i que es diferenciïn els circuits d’entrada i sortida dels espais on es realitza l’activitat cultural.

Quant als treballadors, es recomana que els equips es redueixin al nombre imprescindible de persones. A més, quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l’escenari, indica que la direcció artística ha de procurar el manteniment de la distància física de seguretat. Quan la naturalesa de la feina no permeti respectar la distància interpersonal ni l’ús d’equips de protecció adequats (com és el cas dels músics, actors i actrius), caldrà atenir-se a mesures de seguretat dissenyades per a cada cas particular a partir de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Pel que fa l’àmbit municipal, el document assenyala que els ajuntaments han de disposar de dades concretes per preveure l’impacte de qualsevol activitat cultural i prevenir una alerta sanitària. Així, per exemple, han de conèixer el nombre aproximat de persones que acollirà l’activitat, o estar informats, quan l’activitat inclogui una acampada, de les característiques i el volum, així com dels serveis auxiliars que comprenen.