Membres de les quatre institucions, el juny de 2019 a la seu de l’Institut Ramon Llull.

La directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé Prats; el director de l’Instituto Cervantes Luis García Montero; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco, i la directora de l’Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza Aizpurua, han signat telemàticament un acord de col·laboració per promoure les respectives llengües i cultures. Es tracta del primer acord entre els quatre organismes que promouen les llengües catalana, castellana, gallega i basca.

El protocol té una vigència de quatre anys prorrogables i estableix un marc de cooperació per participar en accions comunes que promoguin “dins dels seus àmbits d’actuació i les seves possibilitats, les diferents cultures i llengües pròpies de l’Estat”. Aquest acord a quatre bandes té el seu origen en la reunió que els responsables de les institucions signants van mantenir a la seu de l’Institut Ramon Llull el juny de 2019, en la qual van abordar possibles vies de col·laboració.

Aquestes accions consistirien, entre d’altres, en la divulgació del coneixement de les llengües i cultures pròpies fora del territori originari; la planificació i execució d’activitats culturals en totes les formes i disciplines artístiques (exposicions, concerts, seminaris, trobades, etc.) per mostrar la riquesa i diversitat cultural; la promoció de programes o iniciatives culturals d’interès per a la seva difusió en els centres de les diferents institucions, reforçant la col·laboració entre els signants.

A més, l’Institut Ramon Llull, l’Instituto Cervantes, el Consello da Cultura Galega i l’Etxepare Euskal Institutua preveuen posar en marxa una comissió mixta que periòdicament analitzarà el grau de cooperació de les activitats per difondre les respectives llengües i cultures.

La subscripció del protocol d’actuació no implica la transferència de recursos econòmics entre els signataris, ni despeses per a cap d’ells, ni compromís o obligació de tipus organitzatiu, financer, econòmic o de qualsevol altre tipus.