L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria de dues línies de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per al 2021: una, per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques i l’altra per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius. Cadascuna està dotada amb 202.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 de març.