L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert una convocatòria per a la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La dotació és de 500.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

Poden optar a aquests ajuts les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats culturals remunerades i que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

Les activitats que donen dret als ajuts han d’haver estat cancel·lades o bé ajornades més enllà del 31 de desembre del 2020.

L’import màxim de la subvenció s’estableix en base al 40% del cost del caixet del concert o espectacle cancel·lat que estava previst, cadascun dels quals no pot superar en honoraris els 8.000 euros.