L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la promoció d’activitats literàries per a l’any 2021. La dotació total és de 350.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 10 de maig.

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins dels territoris del domini lingüístic: jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.

Queden excloses d’aquestes subvencions les convocatòries i concessions de premis literaris i l’edició de llibres, revistes o altres productes editorials (a excepció de les publicacions dedicades a la difusió de les activitats literàries de l’entitat mateixa), i també les activitats organitzades per biblioteques (que disposen d’altres vies d’ajut).

La quantia de la subvenció pot cobrir com a màxim el 50% de l’import del projecte.