L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria de dues línies d’ajudes en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per al 2021. En els dos casos el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 de març.

Per una banda ha convocat les subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. La dotació és d’1.000.000 euros. Aquesta línia d’ajuts consta de tres modalitats:

  • Activitats organitzades directament per federacions.
  • Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.
  • Contractació de pòlisses d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d’accidents o d’assistència sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de falcons i els grups de foc.

Per l’altra, l’OSIC ha obert la convocatòria de les subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i amb l’associacionisme cultural. La dotació és de 900.000 euros. Les tipologies d’activitats subvencionables, són:

  • Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
  • Les representacions no professionals de teatre popular català.
  • La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
  • Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  • Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.