L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a l’any 2021. La dotació és de 100.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 17 de març.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és promoure l’oferta en català de productes tecnològics, especialment d’aplicacions i videojocs. En queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte l’elaboració o la traducció de pàgines web.

Són subvencionables les despeses de traducció i de correcció necessàries per incorporar la llengua catalana en els productes tecnològics, així com les despeses de localització (enteses com les necessàries per adaptar el producte al mercat català). L’import màxim subvencionat no pot superar el 70% dels costos del projecte.