L’Institut Ramon Muntaner ha obert dues línies d’ajuts per destinades als centres d’estudis d’arreu dels territoris de parla catalana de cara a 2020.

Per una part, ha posat en marxa la 15a convocatòria de subvencions per a l’edició de publicacions periòdiques i de recerca local i comarcal, prioritàriament de l’àmbit humanístic. Els ajuts seran d’un màxim de 500 euros per a les publicacions de divulgació cultural, i de 1.500 euros per a les monografies i les revistes de recerca científica. El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 7 d’octubre.

Per altra banda, també ha obert la 18a convocatòria de subvencions per a l’organització de congressos, jornades, itineraris i trobades. Les quanties dels ajuts oscil·laran entre 300 i 1.500 euros, i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 d’octubre.

Tant les publicacions com les activitats s’han de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.