L’Institut Ramon Llull ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la transcripció, traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics, llibrets d’òpera i d’obres de videoart/videocreacions. La dotació és de 15.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juliol.

Els textos i obres a transcriure, traduir i/o adaptar han de ser d’autoria catalana; han d’estar escrits originalment –totalment o parcial– en català, aranès o castellà, i s’han de representar durant el 2019.

La quantia pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.