L’Institut Ramon Llull ha obert la primera convocatòria per a la concessió de subvencions a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques que es duguin a terme el 2021. La dotació és de 60.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 16 de març.

En el cas de textos dramàtics, llibrets d’òpera i textos de repertori coral, la llengua original ha de ser el català o l’aranès, i s’han d’haver estrenat, publicat o premiat en els darrers sis anys en el marc de circuits professionals.

Pel que fa a les produccions escèniques els textos han d’haver estat escrits originalment (totalment o parcial) en llengua catalana, aranesa o castellana.

La quantia de l’ajut pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 4.500 euros.