L’Institut de Cultura de Barcelona ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar la direcció artística del centre d’art La Capella.

El termini per presentar candidatures finalitza el 17 de febrer. Es poden presentar tant persones jurídiques i físiques, a títol individual o agrupades en col·lectius o plataformes i entitats de gestió.

L’ICUB ofereix un contracte de quatre anys (prorrogable un més) amb una remuneració anual de 42.150 euros (sense IVA).

Els projectes presentats seran avaluats en funció dels següents criteris: el plantejament de la dimensió expositiva; les propostes de recerca i valoració del patrimoni; la cooperació i treball en xarxa; el programa de mediació; els programes públics; les propostes per a una gestió coherent amb les bones pràctiques i la transparència en la gestió; i la viabilitat pressupostària.

La Capella havia estat dirigida des d’abans d’obrir portes (el 1994) per Oriol Gual, que el passat maig es va jubilar després de 30 anys en el càrrec.