L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’inventari i documentació de les col·leccions dels museus municipals per als anys 2021 i 2022. El pressupost conjunt de licitació és de 601.920 euros (sense IVA) i el termini per presentar ofertes finalitza el 3 de desembre.

La licitació consta de sis lots, un per a cadascun dels equipaments municipals: Museu Marès (72.600 euros), Museu del Disseny (157.320), Museu Etnològic i de Cultures del Món (174.720), Reial Monestir de Pedralbes (36.720), Museu d’Història de Barcelona (138.060) i Museu de la Música (22.500 euros).

Una mateixa empresa licitadora, de forma individual o en unió temporal d’empreses, podrà ser adjudicatària de qualsevol nombre de lots.