L’Institut Català de les Empreses Culturals ha posat en marxa la convocatòria per a la concessió de subvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya, realitzades entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020. La dotació és de 160.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 22 de juny.

D’aquesta manera, l’ICEC recupera una línia d’ajuts que històricament havia concedit i que no es convocava des de 2017 per les pròrrogues pressupostàries. Ara s’ha rescatat amb l’objectiu de contribuir als esforços dels galeristes per difondre digitalment la seva oferta durant el confinament i per tornar a atraure públic a les sales un cop reobrin.

Són subvencionables les despeses derivades de l’organització de debats, taules rodones, presentacions, etc.; les de desplaçament i d’estada dels participants en les activitats objecte de la subvenció; les derivades de l’elaboració i la producció d’elements de difusió i promoció de la programació; les de contractació de publicitat i les derivades de la presència a les xarxes, i altres despeses necessàries per a les activitats objecte de la subvenció.

La subvenció serà com a màxim el 70% del cost total del projecte, fins a un topall de 15.000 euros, sempre que acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no superi els 200.000 euros.