L’Institut Català de les Empreses Culturals comença a recuperar forces i restablir la dinàmica després d’uns anys d’equilibris amb uns pressupostos minvats, prorrogats i rematats per la pèrdua de la taxa audiovisual anul·lada pel Tribunal Constitucional.

La millora pressupostària ha permès que l’ICEC elabori un pla d’acció per al 2020 que inclou el llançament de nou noves línies de suport, a més de recuperar les dotacions d’algunes línies d’ajuts i augmentar-les en d’altres.

El pressupost de la Generalitat per al 2020, pendent d’aprovació, preveu una partida per a l’ICEC de 63,6 milions d’euros, un 8,5% més que el de 2017 (el darrer aprovat). D’aquests diners, 47,2 són finalistes (el 75%) i es destinen directament al suport de dels projectes de les empreses i entitats culturals.

Les dotacions de les diferents àrees de l’ICEC, són: 11,4 milions d’euros per a desenvolupament empresarial; 7 per a arts escèniques; 0,8 per a arts visuals; 16,3 per a l’audiovisual; 0,7 milions per a cultura digital; 1,7 per a l’àrea de llibre; 2,3 per a mercats; 5,6 per a música, i 1,3 milions per a públics.

Les noves línies

Aquest any l’ICEC té previst sumar nou noves línies de subvencions, programes i eines financeres a les 45 ja existents.

 • Línia d’aportacions reintegrables per a còmic en català. Es posarà a disposició del sector fins a 100.000 euros entre finançament i subvenció per a l’edició de còmics en llengua catalana.
 • Línia de subvenció a projectes culturals multisectorials amb vessant empresaria. L’objectiu és afavorir projectes impulsats per empreses culturals catalanes que superin les barreres tradicionals entre disciplines i que ajudin a crear nous públics. La dotació serà de 150.000 euros.
 • Pla per a l’emprenedoria cultural. Es llançarà un pla per fomentar l’emprenedoria en el sector cultural que inclourà formació, acompanyament, mentoratge i una línia de subvenció de 350.000 euros per a la creació d’empreses i projectes culturals.
 • Línia de subvenció per a coproduccions internacional minoritàries. L’objectiu és afavorir el posicionament internacional de les productores i professionals de l’audiovisual català.
 • Línia de subvenció per a projectes de realitat virtual. La pretensió és respondre a les noves necessitats del sector de la cultura digital i situar la indústria catalana com a referent en aquest àmbit. Dotada amb 100.000 euros.
 • Línia de subvenció per a la creació de podcasts culturals en català. Es crearà una línia dotada amb 120.000 euros que serveixi d’estímul a la creació de podcasts en català, format que es considera té un potencial de creixement enorme a Catalunya.
 • Línia de subvenció a projectes promoguts per entitats del sector editorial. L’objectiu és afavorir projectes nous sorgits del sector editorial català. Compta amb una dotació de 108.400 euros.
 • Programa per la creació i difusió de carreres discogràfiques. S’impulsarà la creació de projectes discogràfics d’artistes nous i es contribuirà a la seva difusió.
 • Línia de subvenció a la producció i difusió de programes culturals per a la televisió. L’objectiu és estimular la creació d’espais audiovisuals per ser difosos a través de les xarxes i la televisió, de manera que contribueixin a la difusió de l’activitat cultural, amb la mirada posada en la creació de nous públics. La dotació serà de 300.000 euros.

Eixos de treball

A partir d’aquest any, l’ICEC es regirà per sis eixos de treball tant internament com en el suport que dona a les empreses. Aquests eixos s’incorporaran en aquelles línies d’ajut que encara no els tinguin i es milloraran on ja existien.

 • Gènere. S’inclouran criteris de ponderació positiva de gènere en totes aquelles línies de subvenció que ho permetin (i que encara no en contemplin), i es blindarà que totes les comissions de valoració de les subvencions siguin paritàries;
 • Sostenibilitat. S’introduiran mesures de valoració de la sostenibilitat dels projectes que se subvencionin.
 • Desenvolupament de públics. Es definiran i estandarditzaran criteris de creació i fidelització de públics que s’aplicaran a les línies d’ajuts.
 • Emprenedoria. L’ICEC ajudarà start-ups, empreses amb noves iniciatives i emprenedors que necessitin el suport de les administracions amb una discriminació en positiu en aquelles línies de subvenció que ho permetin, a més del nou pla per a l’emprenedoria cultural.
 • Talent emergent. Algunes de les línies de subvenció ja incorporen criteris de valoració del talent emergent, i ara es faran extensius aquests criteris a totes les línies.
 • Llengua catalana. L’objectiu és incrementar el suport als projectes creats en català o que utilitzin la llengua catalana, com una manera de superar la limitació física del mercat per als productes culturals en català i d’aprofitar les noves oportunitats de difusió de la llengua i la cultura catalana i dels projectes culturals de les empreses radicades a Catalunya.