L’Institut Català de les Empreses Culturals ha posat en marxa la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 25 de juny.

La dotació total és de 7,2 milions d’euros: 800.000 euros per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals i 6.400.000 per als de ficció. Aquests últims consten de tres modalitats: a projectes d’autor i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador (1.900.000 euros), a projectes d’autor amb vocació de mercat (2.700.000 euros), i a projectes amb alta capacitat d’internacionalització (1.800.000 euros).

En el cas dels ajuts a llargmetratges de ficció en la modalitat de projectes d’autor i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador, aquests han de tenir un pressupost màxim d’1.200.000 euros i garantit un mínim del 20% del finançament en el moment de fer la sol·licitud. La quantia màxima de subvenció és de 500.000 euros per als projectes en català o aranès, i de 300.000 per a projectes en altres llengües.

Per a la modalitat dirigida a projectes d’autor amb vocació de mercat, han de tenir un pressupost major d’1.200.000 euros amb un 30% del finançament garantit. Aquí el màxim de subvenció és de 600.000 euros per a projectes en català o aranès, i de 400.000 per a la resta.

La tercera modalitat és de llargmetratges de ficció és per a projectes amb alta capacitat d’internacionalització, els quals han de tenir un pressupost mínim de 2.500.000 euros i un 40% del finançament garantit. En aquest cas, la quantia màxima de l’ajut és de 700.000 euros per a projectes en català o aranès, i de 500.000 per a altres llengües.

Finalment, pel que fa a les subvencions per a la producció de llargmetratges documentals, han de tenir un pressupost total mínim de 200.000 euros amb el 20% del finançament garantit. Aquí la quantia màxima de l’ajut és de 350.000 euros per als projectes en versió original catalana o aranesa, i de 250.000 per als projectes en altres llengües.