L’Institut Català de les Empreses Culturals obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial. La dotació és de 40.000 euros i el període per presentar sol·licituds és del 27 de maig al 10 de juny.

Per poder optar a aquesta línia d’ajuts totes les composicions incloses en les edicions han de ser d’autoria catalana (és a dir, músics residents a Catalunya), d’edicions realitzades entre el 16 de novembre de 2019 i el 15 de novembre de 2020.

La quantia de la subvenció no pot ser superior al 75% del cost del projecte. A més, l’import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000 euros.