L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria de subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques. La dotació és de 400.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 16 de juliol.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a la producció, l’edició, la promoció i la distribució d’enregistraments musicals, amb independència del suport, físic o digital, i del format.

Els segells han d’haver editat comercialment, o bé un mínim de 40 enregistraments d’obres musicals diferents, o bé enregistraments d’obres musicals amb una durada mínima de 180 minuts. En ambdós casos, més del 50% ha de correspondre a intèrprets residents a Catalunya.

A banda, com a mínim el 50% dels enregistraments objecte de la subvenció han d’estar disponibles al públic en format digital; s’han d’haver editat el 2019, i han de correspondre al menys a tres formacions musicals diferents. Les despeses subvencionables s’han d’haver produït entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de març de 2020.

La quantia no pot superar el 40% del cost total de les despeses subvencionables, amb un màxim de 50.000 euros.