L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional. La dotació és de 800.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 20 de febrer.

Les activitats subvencionables s’han d’haver iniciat a partir de l’1 de juny de 2018 i han d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen de festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen, i de la programació realitzada per empreses o entitats privades. Les programacions han d’incloure un mínim de quatre concerts.

Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets. L’import de l’ajut no pot superar el 80% de les despeses subvencionables, amb el límit de 45.000 euros.