L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la segona convocatòria de diverses línies d’ajuts en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions per al 2019, en diferents àmbits:

Aquestes línies són ajuts econòmics en forma de cofinançament per permetre a les empreses culturals disposar de liquiditat per endegar projectes. Entre 2009 i 2018, les aportacions reintegrables van finançar un total de 919 projectes per un import total de 62.424.176 euros, dels quals 46.043.342 es van concedir en forma de préstecs i 16.385.834 euros de subvencions, segons explica l’ICEC.