L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. La dotació és d’1.800.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 10 de març.

El període subvencionable és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2020 i de l’1 al 31 de desembre de 2020 per a les empreses, i de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2020 per a les entitats sense afany de lucre.

Per poder optar als ajuts no es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma per a la gestió de la pandèmia.

Es consideren subvencionables les despeses de personal de l sol·licitant; les quotes d’autònoms i de gremis i associacions professionals; les despeses d’estructura de la sala (préstec hipotecari, lloguer, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles); despeses per l’adaptació de la sala als requeriments sanitaris establerts per la pandèmia; els tributs, i les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació.

L’import de la subvenció serà com a màxim de 200.000 euros, i dependrà de la capacitat de la sala: per a aforaments de fins a 400 persones, el 70% de la despesa declarada; per a aforaments entre 401 i 1.500 persones, el 75%, i per a aforaments superiors, el 80%.