L’Ajuntament de la Llagosta ha obert de nou procés de licitació per adjudicar el servei de gestió, direcció, prestació de docència i administració de l’Escola Municipal de Música.

El consistori ja va obrir una convocatòria a l’abril, però es va declarar deserta després que no s’hagués presentat cap candidatura.

En la nova convocatòria, el pressupost màxim de licitació és manté en 165.604,36 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de maig.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració el projecte de gestió (fins a 70 de 100 punts) i l’oferta econòmica (els 30 punts restants).