L’Ajuntament de la Llagosta ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió, direcció, prestació de docència i administració de l’Escola Municipal de Música.

El pressupost màxim de licitació és de 165.604,36 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 26 d’abril.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració el projecte de gestió (fins a 70 de 100 punts) i l’oferta econòmica (els 30 punts restants).