Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat van presentar el passat dimecres els resultats del procés de reflexió interna iniciat al novembre, recollits en un document que gira al voltant de tres eixos: governança i participació; model de serveis i competències, i perfils professionals.

Algunes de les propostes consensuades pels diferents equips de treball durant el procés, són:

  • Definir el marc legal de les BEG com a xarxa específica.
  • Comptar amb professionals formats amb les competències necessàries per respondre a les necessitats de l’usuari, entenent el professional bibliotecari com a consultor, prescriptor, proveïdor i connector.
  • Disposar de les eines necessàries per a la gestió i el tractament documental que permeti crear productes de valor afegit.
  • Treballar de manera cooperativa.

En l’acte de presentació, celebrat al Palau Marc, la directora general de Cooperació Cultural, Àngels Ponsa, es va comprometre a iniciar un pla per implementar a curt i mitjà termini les accions definides.

Les BEG són una xarxa de centres d’informació i documentació altament especialitzats que tenen com a objectiu principal posar a disposició de les institucions d’autogovern de Catalunya el coneixement especialitzat imprescindible per a la presa de decisions. També faciliten informació tècnica a la ciutadania.

Actualment hi ha més de 140 biblioteques especialitzades amb un catàleg col·lectiu de més de 850.000 ítems i més de 50.000 usuaris inscrits.

El procés de reflexió estratègica impulsat pel Servei de Biblioteques es va plantejar per definir un pla d’acció a partir d’una visió consensuada tot respectant la necessària adequació de cada equipament al seu entorn immediat. El projecte ha comptat amb la col·laboració de més de 50 professionals de les biblioteques especialitzades de la Generalitat.