El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ha obert la convocatòria per seleccionar la persona que substitueixi en la gerència de la institució Jordi Tort, acomiadat el 29 de juliol.

L’Auditori ofereix un contracte d’alta direcció de quatre anys de durada amb possibilitat de dues prorrogues de dos anys cadascuna. El termini per presentar candidatures finalitza el 16 de setembre.

Les persones aspirants han de tenir titulació superior universitària i acreditar experiència professional en la gerència o direcció executiva d’organitzacions o projectes culturals.

En aquest procés de selecció, el Consorci busca un perfil més administratiu per al càrrec. Així, la convocatòria explicita que la gerència “haurà d’exercir les seves funcions en coordinació amb la direcció de la institució, com a òrgan responsable de portar a terme la definició estratègica del projecte, la direcció artística i dels recursos que se’n deriven i les funcions d’alta direcció, comandament i comunicació dels serveis vinculats a l’activitat i els seus diferents programes”.