Foto: Maria Asmarat / ACN

L’Ateneu Barcelonès ha reformat, adequat, restaurat i transformat l’Espai Rogent, dissenyat per l’arquitecte Elies Rogent al segle XIX, en una biblioteca patrimonial. D’aquesta manera, ha recuperat una part del conjunt construït del Palau Savassona, a la planta baixa, en situació de lloguer extern des de fa dècades (fins al desembre de 2019 l’ocupava un restaurant).

L’entitat explica que la recuperació de l’Espai Rogent s’inicia per donar resposta a una crisi de creixement i solucionar la necessitat d’espai per conservar les col·leccions patrimonials de la biblioteca.

Així, amb la remodelació s’ha creat un espai d’arxiu amb armaris compactes amb una capacitat de 40.000 a 45.000 volums, en condicions d’especial protecció, per a la conservació del fons històric de l’Ateneu.

L’Espai Rogent s’ha rehabilitat com a sala diàfana amb unitat estètica, i s’ha adequat als requeriments tècnics necessaris per al manteniment i la preservació en condicions òptimes del fons documental de la Biblioteca Patrimonial.

El projecte s’ha completat amb la impermeabilització exterior del conjunt de la nau, la protecció contra incendis amb extinció automàtica de gasos inerts, i la climatització amb control de temperatura i humitat.

Paral·lelament, s’ha habilitat la connexió entre el nou Espai Rogent i els espais de treball de l’equip de bibliotecaris de l’Ateneu Barcelonès, situats en plantes superiors, a través d’un ascensor. A més, s’ha preservat el patrimoni vegetal del jardí, fent‐lo compatible amb la recuperació dels espais històrics ubicats a sota.