El Departament de Cultura ha obert la convocatòria d’un concurs públic per escollir la nova direcció de l’Arts Santa Mònica, vacant des de que fa tres anys es va cessar Jaume Reus. S’ofereix un contracte de quatre anys (prorrogable quatre anualitats més) amb una retribució de 60.000 euros bruts anuals. El termini per presentar candidatures finalitza el 16 de novembre.

Amb la designació de la nova direcció, la Conselleria vol que l’Arts Santa Mònica endegui una nova etapa com a espai pluridisciplinari adreçat a les pràctiques artístiques contemporànies que aposti per la qualitat, la innovació, el risc i la reflexió, i actuï com a punt de trobada del talent creatiu.

Com a requisits, les bases assenyalen que les persones candidates han d’acreditar formació i coneixements suficients que “garanteixin que l’Arts Santa Mònica serà un referent en el seu àmbit d’actuació i desenvoluparà una línia d’exposicions i activitats d’excel·lència”.

Igualment es demana acreditar una trajectòria i experiència “significatives” de direcció i/o programació d’equipaments o projectes culturals similars. També es valoraran coneixements específics en els diversos àmbits de la cultura, especialment en les arts visuals contemporànies, així com dels sectors professionals que els són propis.