El patronat del Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha aprovat per unanimitat iniciar la seva ampliació amb una primera fase, que consistirà en la construcció d’una nova sala d’exposicions temporals que ocuparà 2.500 metres quadrats al pavelló Victòria Eugènia de Montjuïc.

El Departament de Cultura farà una aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros per a l’adequació de les instal·lacions i poder dur a terme aquesta ampliació del MNAC, tot i que està condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. La previsió és que les obres es comencin a executar el 2020 amb l’objectiu d’inaugurar la nova sala reformada en un termini de dos anys.

L’Ajuntament de Barcelona –que ja havia fet una primera adequació d’uns 6.000 metres quadrats a l’espai– ha cedit el pavelló Victòria Eugènia al MNAC per al seu ús, materialitzant una de les reclamacions històriques de l’equipament cultural.

Pel que fa al finançament global i el calendari, el patronat ha emplaçat el MNAC a treballar els propers mesos conjuntament amb les administracions en la definició d’un possible pla de finançament público-privat del projecte, així com de les seves fases d’execució, que s’hauran de sotmetre de nou a aprovació.

Horitzó 2019

Així doncs, el patronat posa fil a l’agulla a l’ampliació del museu i al pla estratègic i d’acció 2019-2022 / 2029 aprovat al juliol.

El full de ruta de l’equipament per als propers anys inclou cinc grans línies d’actuació que van des d’un nou pla d’accessibilitat i nous programes públics per obrir l’equipament a col·lectius poc representats i a les famílies, fins a la proposta d’un nou model regulador que obri la governança del museu més enllà de les administracions públiques.

En el terreny artístic, el MNAC abordarà la renovació de les presentacions de les col·leccions gòtica (2020) i del Romànic (2022), seguirà ampliant el projecte Art de postguerra i segona avantguarda i la seva col·lecció fotogràfica, i implementarà millores en l’accés online a la col·lecció.