L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha comprat a la Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) dues naus industrials per 4,99 milions d’euros amb la previsió de destinar-les a activitats culturals per dinamitzar el projecte del Districte Cultural L’H. Es tracta de dos immobles de 6.500 i 925 metres quadrats, respectivament, ubicats al polígon industrial de la carretera del Mig, entre els barris de Sant Josep i Bellvitge.

El maig de 2017 es va aprovar la modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ampliació d’usos en aquestes zones de qualificació urbanística industrial, amb la qual cosa es va crear la clau 22ac (nova zona d’activitat econòmica i de la indústria cultural). L’Ajuntament vol destinar aquests terrenys al Districte Cultural L’H, projecte estratègic que té la cultura com a motor de transformació i de creixement social i econòmic de la ciutat.