El govern municipal no autoritzarà la instal·lació del Museu Hermitage a la nova bocana, al Port Vell, tal com preveia el projecte. La decisió s’ha pres tenint en consideració els informes tècnics –d’urbanisme, mobilitat, econòmic i cultural– realitzats per un grup d’experts: els quatre desaconsellen la implantació de l’equipament a l’espai.

“Cap informe és positiu. Venen a identificar amb més insistència els dubtes que des de la ciutat ja havíem assenyalat”, ha afirmat la segona tinent d’alcaldia, Janet Sanz.

Amb tot, l’Ajuntament s’obre a analitzar les reformulacions que puguin fer els promotors a partir de les qüestions que indiquen els informes. “Aquest projecte és d’iniciativa privada, i evidentment estudiarem qualsevol altra proposta i l’analitzarem com qualsevol altre dels projectes privats que ens arriben”, ha puntualitzat Sanz.

Els informes de mobilitat i urbanístic plantegen riscos pel que fa a l’emplaçament proposat, i apunten que situar l’Hermitage en un cul-de-sac com el que conforma l’espai de la nova bocana pot deixar-lo aïllat i amb dificultats d’accessibilitat i d’accés amb el transport públic. També s’indica que pot saturar encara més el passeig de Joan de Borbó, que seria l’única via d’arribada.

Tampoc es veu òptim instal·lar el museu al front marítim, tenint en compte la fragilitat de la zona davant situacions climàtiques adverses, i es considera preferible recuperar edificis existents en lloc de crear un gran edifici nou per acollir l’Hermitage.

Per la seva part, l’informe econòmic posa en dubte l’estructura organitzativa basada en una fundació sustentada en una empresa de caràcter immobiliari i una altra de cultural. El document diu que no està clar que aquesta articulació compleixi la Llei de museus catalana, la qual especifica que han de ser entitats sense ànim de lucre. A banda, es consideren massa optimistes les previsions de visitants que es fa (850.000 el primer any, gairebé com el Museu Picasso); es troben a faltar en la plantilla figures necessàries com ara conservadors, i es qüestiona el fet que els visitants hagin de pagar l’entrada sencera, cosa que no acompleix la funció social que se suposa a un museu cultural.

Finalment, de l’anàlisi de l’informe cultural es desprèn que la proposta actual no té la solidesa que aportava el projecte inicial de museografia, que vinculava l’art i la ciència. Segons el document, el museu tindria un caràcter de franquícia i de receptor d’obres de fora que no reforçaria el potencial cultural de la ciutat.