L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar la gestió integral de les escoles de música i arts Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris.

El pressupost total de licitació és de 7.849.862,28 euros (sense IVA) per als tres propers cursos escolars (prorrogable dos més). El termini per presentar ofertes finalitza el 9 de març.

La licitació consta de tres lots, un per cada escola de música. Les empreses poden postular-se a un, varis o tots els lots, però com a màxim es poden adjudicar dos lots a una única licitadora.

El preu de licitació per a l’escola Can Fargues és de 2.688.329,82 euros; el de Can Ponsic, de 2.606.309,76; i el de Nou Barris de 2.555.222,70 euros.