L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana impulsa un programa de consultoria per a traduccions literàries a altres llengües. El projecte busca permetre l’intercanvi entre parelles de traductors del català i al català amb l’objectiu de contribuir a la millora qualitativa de les traduccions a altres llengües. El programa s’oferirà des de l’AELC en coordinació amb l’Institut Ramon Llull.

La iniciativa també vol estimular projectes de traducció del català a llengües que fins ara potser quedaven massa lluny, contribuir a la professionalització dels traductors, i fomentar una xarxa internacional de traductors amb el català com a llengua vertebradora.

Funcionament

El programa vol facilitar l’enllaç entre un traductor del català a una altra llengua (soci de l’AELC) i un traductor de la combinació inversa, perquè puguin estar en contacte en el procés de traducció d’una obra del català a la llengua en qüestió i resoldre possibles dubtes.

L’Institut Ramon Llull difondrà aquest servei a través del programa d’ajuts a la traducció, i els professionals que hi optin podran recórrer a l’AELC per sol·licitar la consultoria. L’Associació, a través de la base de dades de socis traductors, emparellarà els sol·licitants dels ajuts amb un professional de la combinació inversa. El servei serà per a l’obra sol·licitada en l’ajut i consistirà en un nombre màxim de trobades virtuals o presencials per resoldre dubtes.

L’AELC remunerarà els consultors pel servei un cop acabada la feina, amb uns honoraris d’entre 300 i 450 euros, en funció de l’extensió i la dificultat de l’encàrrec. El consultor de l’Associació haurà de redactar un informe breu sobre la qualitat de la traducció final i sobre el sistema mateix de consultoria.

El programa, una idea d’Anna Casassas i Miquel Cabal Guarro, es presenta com un model experimental que es podria acabar implementant en altres institucions que subvencionen traduccions arreu del món, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les obres i fomentar l’intercanvi entre els professionals de la traducció literària.