Aquest dijous es va signar el conveni que estableix la Xarxa de Museus d’Història i monuments de Catalunya, en un acte presidit pel conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i en la qual van participar representants dels sis museus catalans que en formen part: el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Història de la Ciutat de Girona, el Museu de Lleida, el Museu de Terrassa, el Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Comarcal de Cervera.

La xarxa permet articular polítiques comunes de protecció, difusió, formació i dinamització territorial dels elements constitutius del patrimoni històric continguts en els sis museus. La signatura del conveni representa una primera fase del desplegament territorial de la xarxa, a la qual s’aniran afegint altres museus com a centres col·laboradors.

La Xarxa pretén articular al voltant d’un museu capçalera, el d’Història de Catalunya, els museus que, per la importància dels seus fons, de les exposicions i equipaments, i de les seves activitats, representen el patrimoni històric català. D’aquesta manera es permetrà articular polítiques comunes de protecció, difusió, formació i dinamització territorial dels elements constitutius del patrimoni històric continguts en els sis museus.

Els objectius principals en el desplegament de la Xarxa de Museus d’Història i monuments de Catalunya són la millora de la gestió de les col·leccions i dels equipaments, i el desplegament de programes de treball conjunt. A més, les polítiques comunes incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis; en la documentació i conservació de col·leccions, i en la promoció i utilització de les noves tecnologies de la comunicació.

La creació d’aquesta xarxa s’emmarca en el desplegament del Pla de Museus de Catalunya, presentat per la Generalitat l’any 2008, que preveu l’articulació dels museus més rellevants del país al voltant del museus capçalera de cada disciplina.